Skip to main content

Klachtenregeling

Klachten- en geschillenregeling

Waar mensen met elkaar werken kunnen misverstanden ontstaan en kunnen fouten worden gemaakt. Hoewel Anneke Kortink en Kim Bemelmans in hun behandeling voortdurend streven naar kwaliteit in de zorg, waarbij uw belang centraal staat, kan het voor komen dat u niet tevreden bent over de behandeling. Wij zouden u willen vragen om dit in eerste instantie met ons zelf te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u zich in dit geval gehoord voelt.

Indien het bovenstaande niet het geval is, dan kunt u met uw klacht naar een van de klachtenfunctionarissen van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (de LVVP) waar Anneke en Kim lid van zijn. Aangezien het voor vrijgevestigde zorgprofessionals onmogelijk is om een eigen klachtenfunctionaris te hebben heeft de LVVP een aantal klachtenfunctionarissen aangesteld waar wij als leden een beroep op kunnen doen om daarmee te voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) die vanaf 1 januari 2017 van kracht werd. Zie ook de volgende link naar de klachtenregeling van de LVVP.

U hebt ook de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken die een bindende uitspraak zal doen in dit geval. LVVP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De klachtenfunctionarissen kunnen evenals de Geschillencommissie geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. In het kader van de Wet BIG vallen gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen namelijk onder het tuchtrecht.