Skip to main content

Aanmelden & contact

 

In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost in uw gemeente. In geval van crisis verzoeken wij u om zich niet bij ons aan te melden en om uw verwijzer u naar een andere instelling te laten verwijzen. Wij hebben immers géén crisidienst, zijn als zefstandig gevestigden niet in staat u dan te bieden wat u nodig heeft en kunnen daarnaast niet garanderen dat wij bereikbaar zijn buiten kantooruren om!

U kunt zich bij Praktijk Anneke Kortink aanmelden voor behandeling indien u bent doorverwezen door een arts. In de meeste gevallen zal dat uw huisarts zijn, maar (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) mag ook een bedrijfsarts of een medisch specialist u doorverwijzen.

Het is van belang dat u een schriftelijke, gedateerde verwijskaart heeft waarop duidelijk staat aan welke psychische stoornis u volgens de arts vermoedelijk lijdt en welke behandeling (BGGZ of SGGZ) noodzakelijk geacht wordt.

Deze verwijskaart dient voorafgaand aan de behandeling afgegeven te zijn en moet de NAW-gegevens van u en van uw arts, inclusief de handtekening en zogenaamde AGB-code van de verwijzer te bevatten. 

U kunt zich voor behandeling bij Anneke of bij Kim telefonisch aanmelden of een voicemail berichtje achter laten bij Anneke Kortink. Zij zal dan contact met u opnemen en vragen naar de verwijsindicatie die uw huisarts reeds stelde en gegevens verzamelen om een dossier bij Embloom voor u aan te kunnen maken. Dit laatste betekent dat wij u vragen om, thuis op uw computer, vragenlijsten in te vullen middels een screeningsinstrument dat werd ontwikkeld ten behoeve van triagediagnostiek, zorgindicering en behandelplanning. 

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat er nog géén sprake is van een behandelingsovereenkomst op het moment dat wij deze vragenlijsten voor u klaar zetten en evenmin vanaf het moment waarop u de vragenlijsten geheel hebt ingevuld. Wij bepalen pas ná het bestuderen van deze uitslagen of wij u in behandeling kunnen nemen. Tot dit moment blijft uw verwijzer verantwoordelijk. Na de (voorlopige) uitslagen van de bovengenoemde screening zal één van beide hulpverleners contact met u opnemen om de (voorlopige) resultaten te bespreken en om eventueel een afspraak voor een intakegesprek met u in te plannen. Vanaf het moment dat wij u inplannen voor een eerste intakegesprek gaan wij er pas van uit dat er sprake is van een formele behandelrelatie.

In geval van crisis verzoeken wij uw verwijzer om u naar een andere instelling te verwijzen. Wij hebben immers geen crisidienst en zijn niet altijd bereikbaar buiten kantooruren om.

Ook op andere dan genoemde momenten kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Op momenten dat u niet te woord kan worden gestaan kunt u het antwoordapparaat inspreken, waarna u zo spoedig mogelijk terug gebeld zult worden.

Natuurlijk kunt u ook per mail contact met ons opnemen. Zou u dan wel uw mobiele nummer willen vermelden in de mail? Dan kunnen wij u (vanwege de privacywetgeving) een beveiligde mail met ZIVVER terug sturen met een code die u via een sms op uw mobiele telefoon ontvangt.

U kunt Anneke mailen via: apk@kortink.net en Kim via: kpk@kortink.net

Wij verzoeken u vriendelijk de genoemde verwijskaart, uw zorgverzekeringspas en een wettelijk identiteitsdocument meenemen als u voor het eerste gesprek (het intakegesprek) naar de praktijk komt.