Skip to main content

Welkom

Hartelijk welkom op de website van Praktijk Anneke Kortink! Binnen deze praktijk zijn twee psychologen werkzaam die intensief met elkaar samenwerken. Anneke en Kim zijn los van elkaar met hun betreffende eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij voeren samen de naam Praktijk Anneke Kortink, maar werken solistisch.

Anneke Kortink is zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog-specialist) en cognitief gedragstherapeut. Kim Bemelmans is zelfstandig gevestigd gezondheidszorgpsycholoog. Kim werkt binnen de praktijk in de generalistische basis ggz, Anneke is voornamelijk werkzaam in de specialistische ggz maar ook in de basis ggz.

Anneke en Kim zijn lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Lidmaatschap van de LVVP, is voorbehouden aan hen die geregistreerd zijn in het BIG-register van de overheid. Dit houdt in dat de psycholoog/psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Alle leden van de LVVP worden bovendien via een visitatietraject gecontroleerd op het nakomen van de eisen die de wet aan hen stelt. Anneke en Kim zijn in november 2020 door de LVVP gevisiteerd en werken beide volgens de kwaliteitscriteria van de LVVP: Brochure-kwaliteitsbeleid-LVVP-2023-DEF.pdf

Behalve lid van de LVVP is Anneke ook lid van: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) nu gefuseerd met het NIP en van Stichting Emotionally Focused Therapy (EFT-Nederland).

Behalve van de LVVP is Kim ook lid van de Vereniging EMDR Nederland en zij is EMDR Europe Practitioner.

Wanneer u een persoonlijke benadering belangrijk vindt en een concrete en praktische aanpak u aanspreekt, dan bent u bij ons wellicht aan het goede adres. Wij hebben voor onze vestigingen in Westbroek en in Maartensdijk contracten met alle zorgverzekeraars. De behandelingen worden, indien de problematiek valt onder de verzekerde zorg dan ook volledig vergoed. U betaalt geen eigen bijdrage voor de behandeling, maar het verplichte eigen risico is natuurlijk wel van toepassing voor de verrekening met uw zorgverzekeraar. 

In verband met het nieuwe Coronavirus (COVID-19) is onze manier van werken wel aangepast ten opzichte van vroegere tijden. Daar waar mogelijk vinden de contacten weer face-to-face plaats. Wanneer dit niet mogelijk of niet wenselijk is (of omdat u dit gewoon prettiger vindt) maken wij een afspraak voor een beeldbelgesprek. Vanzelfsprekend kan het contact ook gewoon telefonisch plaats vinden.

Wij volgen, voor het verantwoord uit kunnen voeren van onze werkzaamheden, de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen van onze beroepsvereniging de LVVP. Wij hebben op de praktijken alle voorzorgsmaatregelen getroffen die door het RIVM en onze regering eventueel opnieuw kunnen worden voorgeschreven en schudden indien u dat niet wil geen handen meer en houden de anderhalve meter afstand zo mogelijk aan. Wij willen u met klem verzoeken om niet naar de praktijk te komen in geval u verkoudheidsklachten, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts of maagdarmklachten heeft of in de afgelopen weken in aanraking gekomen bent met iemand die dergelijke (griepachtige) klachten had/heeft. Een betrouwbare website met informatie hierover is de website van Thuisarts. Ook wij komen natuurlijk in geval wij dergelijke klachten hebben niet naar de praktijk en zullen de sessies dan zoveel mogelijk via beeldbellen via Therapieland of telefonisch doorgang laten vinden. 

 

Kim en An voor spiegels klein

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

Als uw huisarts het vermoeden heeft dat er bij u sprake is van een lichte tot matige, niet complexe psychische stoornis, dan komt u in aanmerking voor een behandeling binnen de generalistische basis ggz. Op basis van de zogenaamde HoNOS+ vragenlijst, die Kim tijdens de intakefase samen met u zal invullen, volgt de zogenaamde zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering is een combinatie van 21 zorgclusters in combinatie met diagnosehoofdgroepen uit DSM 5. In onze praktijk zal het waarschijnlijk zijn dat er bij onze cliënten sprake is van een zorgvraag die verband houdt met een psychische aandoening, maar waarbij geen sprake is of sprake geweest is van verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties. Dit betekent dat er waarschijnlijk sprake zal zijn voor behandeling in de BGGZ van een zorgvraag type 1, 2, 3 of 4. Elk zorgvraagtype kent een te verwachten behandelduur.

Behandeling in de BGGZ wordt dicht bij huis gegeven en is toegankelijk voor een breed publiek qua leeftijd, opleidingsniveau en achtergrond. Wij streven ernaar de patiënten uit de huisartsenpraktijken waarin Praktijk Anneke Kortink gevestigd is (in Westbroek en in Maartensdijk) op zo kort mogelijke termijn te kunnen zien indien dat nodig is.

Maatwerk is in onze behandelingen het uitgangspunt. Dit wil zeggen dat per persoon gekeken wordt naar de best passende en meest succesvol geachte werkwijze en technieken.

Specialistische GGZ (SGGZ)

Indien de problematiek complexer is en al wat langer bestaat dan zal uw huisarts u waarschijnlijk verwijzen naar de gespecialiseerde ggz voor individuele psychotherapie. Psychotherapie (in deze praktijk voornamelijk cognitieve gedragstherapie) is een vorm van gesprekstherapie die door een klinisch psycholoog of psychotherapeut wordt toegepast bij meer gecompliceerde psychische stoornissen. De problematiek bestaat vaak al langere tijd en belemmert iemand in het dagelijks leven. Een psychotherapeut lost geen problemen voor u op maar helpt u bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat u er minder last van heeft en beter kunt functioneren. De duur van de behandeling is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten. Cliënten die naar de praktijk komen voor psychotherapie komen uit de hele regio waardoor het kan voorkomen dat er sprake is van een wachtlijst. Alleen (jong)volwassenen en ouderen kunnen in behandeling worden genomen.

Op basis van de zogenaamde HoNOS+ vragenlijst, die Anneke tijdens de intakefase samen met u zal invullen, volgt de zogenaamde zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering is een combinatie van 21 zorgclusters in combinatie met diagnosehoofdgroepen uit DSM 5. In onze praktijk zal het waarschijnlijk zijn dat er bij onze cliënten sprake is van een zorgvraag die verband houdt met een psychische aandoening, maar waarbij geen sprake is of sprake geweest is van verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties. Dit betekent dat er waarschijnlijk sprake zal zijn voor behandeling in de SGGZ van een zorgvraag type 5, 6, 7 of 8. Elk zorgvraagtype kent een te verwachten behandelduur.

Wij hechten veel belang aan een goede therapeutische relatie (de houding en gevoelens tussen cliënt en hulpverlener en de wijze waarop deze tijdens de behandeling tot uitdrukking worden gebracht). De therapeutische relatie blijkt immers de belangrijkste voorwaarde (en voorspeller) te zijn voor het succes van psychologische behandelingen. Oprechtheid in de relatie, empathie en onvoorwaardelijke positieve belangstelling zorgen voor een context waarin u zich als cliënt veilig en geaccepteerd voelt en waardoor de interventies kunnen werken. Lees hier ervaringen en beoordelingen over een behandeling bij Anneke. Diverse oud-cliënten lieten deze reviews achter op Zorgkaart Nederland.

Enkele voorbeelden van problemen waarmee mensen zich bij ons aanmelden zijn: depressieve stoornissen, angststoornissen (zoals sociale fobie, paniekstoornis, posttraumatische stress-stoornis en gegeneraliseerde angststoornis), somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, eetproblemen en problemen die samen hangen met de persoonlijkheid. De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) heeft een folder voor cliënten van vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders opgesteld die u hier desgewenst kunt downloaden. Wellicht krijgt u op een aantal algemene vragen die u heeft, dan alvast antwoord. U kunt natuurlijk ook de informatie die op deze website staat doorlezen. Wij hebben geprobeerd om u door middel van deze website op de hoogte te brengen van alle mogelijke aspecten rondom onze praktijkvoering.

In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost in uw gemeente. In geval van crisis verzoeken wij u om zich niet bij ons aan te melden en om uw verwijzer u naar een andere instelling te laten verwijzen. Wij hebben immers géén crisidienst, zijn als zefstandig gevestigden niet in staat u dan te bieden wat u nodig heeft en kunnen daarnaast niet garanderen dat wij ook altijd bereikbaar zijn buiten kantooruren om!